Hollandia-Kloos verwacht dit jaar winsthandhaving

Het staalconstructiebedrijf Hollandia-Kloos te Krimpen aan den IJssel heeft vorig jaar de leningen van de Nationale Investeringsbank (8 miljoen gulden) en die van de Beheersmaatschappij Lubbers (7,1 miljoen gulden) afgelost.

Beheersmij Lubbers heeft een nieuwe achtergestelde 10-jarige lening van 10 miljoen gulden verstrekt. Vorig jaar tekende zich een verschuiving af tussen de exportorders en binnenlandse opdrachten waarbij het aandeel van de binnenlandse orders toeneemt. In de sector windenergie hebben enkele Nederlandse bedrijven zich in een nieuwe vennootschap, Nedwind, verenigd waarin Hollandia-Kloos voor de helft deelneemt. Het resultaat op deelnemingen daalde vorig jaar van 2,5 miljoen gulden tot slechts 770.000 gulden. In 1990 boekte Hollandia-Kloos een winst van 3,6 miljoen gulden tegen 3,5 miljoen gulden een jaar eerder.

Belangrijk voor het bedrijf in de komende jaren is de opdracht voor de nieuwe stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Dit werk start in het najaar. De directie meent dat indien geen verstoringen optreden een handhaving van de winst (vorig jaar 3,57 miljoen gulden) mogelijk is.