Het Parool

De derde alinea van mijn ingezonden brief (NRC Handelsblad, 31 mei is in de krant deels in het ongerede geraakt.

De desbetreffende passage had moeten luiden: Bothe heeft als een van de velen sedert september 1944 Parool-nieuwsbulletins gestencild, niet bij Theo van Gogh, maar bij ir. Vincent van Gogh thuis.

Bothe heeft niet wekelijks de Parool-Post gestencild, maar als hij dat al heeft gedaan, hooguit eens in de drie of vier weken, gezien de verschijningsfrequentie van dat blad.

    • Dr. Madelon de Keizer