Groothandelsgebouwen rekenen op winstherstel

De aan de parallelmarkt genoteerde vennootschap Groothandelsgebouwen, eigenaar van het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein te Rotterdam, dat met een totaal vloeroppervlak van 120.000 vierkante meter en bijna 100.000 vierkante meter voor verhuur tot een der grootste kantoorgebouwen in Nederland kan worden gerekend, verwacht dat de winstdaling van vorig jaar in 1991 zal worden goedgemaakt.

De 13 procent teruggang van vorig jaar werd vooral veroorzaakt door de lagere uitkomst van de deelneming in de parkeergarage Weenahof. Dit jaar wordt uit deze deelneming een beter resultaat verwacht.

De directie meent dat het winstcijfer over 1991 weer op het niveau van 1989 zal uitkomen. Over het afgelopen boekjaar werd 563.735 gulden winst geboekt tegen 650.523 gulden het jaar ervoor.De directie stelt voor de jaarwinst uit te keren in de vorm van een onveranderd dividend van 2,60 gulden per aandeel.

In het jaarverslag schrijft de directie dat door de aantrekkingskracht van de nieuwbouw aan het Weena en door een opbloeiende voorkeur voor een vestiging nabij het Centraal Station de directe omgeving van het Groothandelsgebouw is uitgegroeid tot een toplokatie.