Fusie organisaties in jeugdhulpverlening

DEN HAAG, 3 JUNI. Twee werkgeversorganisaties in de jeugdhulpverlening gaan op 1 januari 1992 fuseren.

De Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector en de Werkgeversvereniging Jeugdhulpverlening hebben dat vanmiddag bekendgemaakt. Zij bundelen hun krachten onder meer om in de toekomst namens de bij hen aangesloten instellingen gemakkelijker over subsidies te kunnen onderhandelen met gemeenten en provincies. De lagere overheden nemen in steeds grotere mate bevoegdheden op het terrein van de jeugdhulpverlening van het Rijk over. Het kabinet wil de decentralisatie van bevoegdheden laten samenvallen met een bezuiniging op de jeugdhulpverlening van 55 miljoen gulden. Bovendien zal op de justitiele jeugdbescherming 20 miljoen gulden worden bezuinigd.