Forse verbetering bij Ford Nederland

Ford Nederland heeft vorig jaar een aanmerkelijk beter resultaat behaald dan in 1989.

Hoewel het resultaat na belastingen met 6,7 miljoen gulden nagenoeg gelijk bleef aan dat van 1989 laat het netto resultaat een aanzienlijke verbetering zien ten opzichte van het verlies in het voorgaande jaar. Dit kwam omdat de buitengewone lasten beduidend lager waren. De winst kwam uit op 19,1 miljoen gulden tegen 6,6 miljoen gulden verlies in 1989, in welk jaar een buitengewone last van 19,2 miljoen op het resultaat drukte. In 1990 werd de winst positief benvloed met 5,8 miljoen gulden uit buitengewone baten.

Het aantal geregistreerde nieuwe Ford personenauto's bleef met 47.121 stuks onder dat van 1989 toen ruim 50.000 stuks werden gehaald. Dit bezorgde Ford Nederland een marktaandeel van 9,5 procent tegen 10,4 procent in 1989. Vertraagde introductie van de nieuwe Escort- en Orion-modellen was hieraan debet.