Emir: volgend jaar oktober verkiezingen in Koeweit

KOEWEIT-STAD, 3 JUNI. In Koeweit zullen volgende jaar oktober algemene verkiezingen worden gehouden, zo heeft de emir, sjek Jaber al-Ahmed al-Sabah, gisteren meegedeeld. De emir, die onder druk staat van het Westen om democratische hervormingen door te voeren, heeft tevens aangekondigd dat de - tandeloze - Nationale Raad volgende maand weer wordt bijeengeroepen. De Raad, die een louter adviserende taak heeft, krijgt een rol bij de organisatie van de verkiezingen.

Woordvoerders van de oppositie leverden onmiddellijk scherpe kritiek op de bekendmaking, die zij betitelden als een poging tijd te winnen om de verkiezingen te kunnen vervalsen. “De Al-Sabahs willen geen democratie, ze willen een faade van democratie met een dociel parlement dat handelt als stempelautomaat”, zei Abdullah Nibari van het Koeweits Democratisch Forum. “Ze willen de kieswet veranderen om een parlement te maken dat naar hun zin is”, zei Ahmed Bakr van de Islamitische Caucus en lid van het parlement dat in 1986 werd ontbonden.

Maar Westerse diplomaten toonden zich positiever. Zij verwelkomden het feit dat nu tenminste een datum voor verkiezingen is vastgesteld.

Eerder had de emir weliswaar beloofd dat er volgende jaar verkiezingen zouden plaatshebben, maar veel mensen hadden zich afgevraagd of de regering dat werkelijk meende.

In de processen tegen vermeende collaborateurs met de Iraakse bezettingsautoriteiten zijn zaterdag voor het eerst doodstraffen geeist. Het betrof de zaak tegen 24 medewerkers van de pro-Iraakse krant Al-Nida, die een maan na de Iraakse invasie begon te verschijnen en Iraakse propaganda verspreidde. De vonnissen worden 15 juni uitgesproken.

De openbare aanklager vergeleek de verdachten met “Judas: hij verried Jezus voor een beetje geld”. Hij verwierp het argument van de verdediging dat de verdachten - van liftbedienden tot journalisten - waren gedwongen mee te werken. Hij betoogde dat alle verdachten het woord pressie gebruikten, “waardoor het alle betekenis had verlore”.

(Reuter, AP)