Brinkman: Wallage moet compromis sluiten over de basisvorming

UTRECHT, 3 JUNI. Fractievoorzitter Brinkman van het CDA vindt dat staatssecretaris Wallage (onderwijs) meer bereidheid moet tonen om een compromis te sluiten over de basisvorming. Dat zei Brinkman zaterdag op de CDA-partijraad in Utrecht. Volgens de fractievoorzitter zit “niemand echt verlegen om een nieuwe veldslag” rond de basisvorming.

Vorige week botsten Wallage en CDA-woordvoerder Hermes over de vraag hoe veel vrijheid de scholen moeten krijgen bij de invoering van het gemeenschappelijk lesprogramma van veertien vakken. Het CDA wil de scholen de ruimte bieden om al in de eerste jaren naast de basisvorming ook traditionele vakken als klassieke talen te blijven geven. Om hiervoor ruimte te scheppen zou de basisvorming niet over drie jaar maar over vier jaar moeten worden verspreid.

Wallage betitelde een amendement van die strekking vorige week als “strijdig met het wezen van het wetsvoorstel”. Het zou de gemeenschappelijkheid van het lesprogramma schaden. Kringen rond de staatssecretaris gingen er van uit dat Hermes grotendeels alleen staat in de fractie.

Fractievoorzitter Brinkman nam het zaterdag echter op voor het amendement van Hermes. “Wij zijn bereid de school zelf en niet staatssecretaris Wallage meer ruimte te geven ten aanzien van lesprogramma's, organisatie en beheer”, zei hij. Verder moeten volgens Brinkman “langzame en snelle leerlingen bij de nieuwe basisvorming elkaar niet in de weg zitten”.

VVD-onderwijsspecialist Franssen heeft inmiddels aangekondigd te “overwegen” het amendement van Hermes te zullen steunen. Eerder had Franssen gezegd dat het amendement een “bom onder de basisvorming”

legde. Om tactische redenen zei hij echter nu wellicht bereid te zijn Hermes te steunen.

Wallage zelf zei zaterdag op een vergadering van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren er nog steeds van uit te gaan dat de basisvorming wordt ingevoerd. Mocht dat echter niet lukken, dan moeten de onlangs gepubliceerde plannen over de tweede fase van het voortgezet onderwijs worden aangepast, kondigde hij aan. Het debat over de basisvorming wordt morgen en woensdag voortgezet.