Basisvorming

In verband met onze kamerdebatten over de wetgeving op de 'basisvorming' zou ik de invoering willen suggereren van de term 'cultuurramp' naar analogie van het begrip 'natuurramp'.

Over de varianten en consequenties van deze woorden kan men dan nog filosoferen; een typisch verschil lijkt mij dat natuurrampen vooral fatalisme produceren en cultuurrampen hoofdzakelijk cynisme. In beide gevallen zijn de gevolgen vaak verstrekkend en moeilijkongedaan te maken.

Het begrip 'basisvorming' blijft mij overigens fascineren, gezien de acht jaren 'basisschool' die daaraan al zijn voorafgegaan; zou men er niet beter aan doen om te spreken van een 'postbasaal' onderwijs?

Over datgene wat men op al deze bases gaat opbouwen, horen we overigens opvallend weinig; maar misschien wordt dit iets in de geest van wat eens 'revolutiebouw' heette.