Ambtenaren in actie tegen lease-auto's

DEN HAAG, 3 JUNI. Een groot deel van de 600 personeelsleden van de buitendienst Arbeidsinspectie en de Dienst voor het Stoomwezen heeft gisteren uit protest de prive-auto laten staan en het openbaar vervoer genomen. Woordvoerder Beekman van de ambtenarenbond CFO schat het aantal actievoerders na een telefonische rondgang langs de kantoren van de diensten op “zo'n negentig procent”.

Het protest is gericht tegen de lease-auto die de medewerkers van hun werkgever, het ministerie van sociale zaken, kunnen krijgen als alternatief voor de prive-auto. Voor die prive-auto kan slechts 44 cent onbelast per kilometer worden vergoed. De bonden zien niets in het aanbod van Sociale Zaken. Voor elke kilometer die de ambtenaren prive met de lease-auto rijden, zullen zij 55 cent moeten betalen.

Beekman verwacht dat het werk van de ambtenaren in de buitendienst Arbeidsinspectie door de actie behoorlijk zal worden vertraagd.

Komende week willen de centrales van het overheidspersoneel ook andere buitendiensten van Sociale Zaken bij de actie betrekken, zoals de Rijksconsulenten en de Loontechnische Dienst. Overwogen wordt ook ambtenaren van andere ministeries in te schakelen bij de acties.

De centrales willen na anderhalf jaar onderhandelen niet zelf het initiatief nemen om het overleg te heropenen. Zij wachten op een telefoontje van de secretaris-generaal of de minister. Bovendien zullen zij alleen hun actie staken indien een blijvende oplossing voor het probleem wordt aangeboden. Tijdelijke oplossingen hebben de centrales eerder van de hand gewezen.