A. Alberts schrijft thema-essay voor Boekenweek 1992

AMSTERDAM, 3 JUNI. De schrijver A. Alberts (1911) schrijft volgend jaar het thema-essay voor de Boekenweek. Voor het thema-essay wordt elk jaar een schrijver uitgenodigd die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied dat in de Boekenweek centraal staat. De Boekenweek van 1992 zal gewijd zijn aan Indonesie en Nederlands-Indie.

A. Alberts was van 1939 tot de Japanse bezetting bestuursambtenaar in Nederlands-Indie. Zijn ervaringen uit die tijd verwerkte hij onder meer in de bundel De Eilanden. Na de oorlog werkte hij als ambtenaar in Nederland en als redacteur van De Groene Amsterdammer. Hij schreef novellen, historische studies en romans die worden uitgegeven door Van Oorschot en Querido.