WVC ontziet sport

WVC-minister d'Ancona wil bij de bij de bezuinigingsronde van tussenbalans en kaderbrief de sport zoveel mogelijk ontzien. Zij schrijft dat in de stand-van-zaken-brief aan de Tweede Kamer.

De specialisten van de fracties en de minister treffen elkaar op 12 juni bij het mondeling overleg over de sport. De minister wil niet tornen aan de nieuwe wijze van subsidiering van de nationale sportbonden - inclusief de 1,4 miljoen extra - zoals deze onlangs werd afgesproken. De toekenning van subsidies geschiedt in het vervolg in belangrijke mate op basis van het ledental. Daarbij wordt een invoeringstermijn van drie jaar in acht genomen. Om de pijn te verzachten van de sportbonden, die er sterk op achteruit zouden gaan, zoals de zwembond, werd elders op de sportbegroting van WVC een kleine anderhalf gulden bijeengeschraapt.