Weekoverzicht

Hij mag komen, wat Frankrijk en Duitsland betreft: Michail Gorbatsjov zal de grote attractie worden op de topconferentie van de G-7, de zeven machtigste industrielanden, half juli in Londen. Eerder hadden Italie en Canada al de aanwezigheid van Gorbi bepleit bij dit jaarlijkse mediaspectakel. De VS en Groot-Brittannie hebben nog aarzelingen.

Gorbatsjov mag dan waarschijnlijk aanschuiven bij de economische grootmachten, maar of hij veel van ze zal krijgen blijft de vraag.

Studies van Harvard-professoren en van steeds jongere Sovjet-hervormers maken nog geen markteconomie. De financiele hulp zal beperkt en gebonden zijn; wellicht zal technische steun worden toegezegd. De Sovjet-president zelf heeft aangekondigd de militair overbesteding te willen terugdringen en meer geld voor wensen van de bevolking vrij te maken.

Karl-Otto Pohl zal op 31 juli vertrekken als president van de Duitse Bundesbank en hij zal worden opgevolgd door Helmut Schlesinger, de monetaire havik van de Bundesbank. Over twee jaar zal die worden vervangen door Hans Tietmeyer. Pohl waarschuwde deze week opnieuw voor de oplopende begrotingstekorten in Duitsland. Dit jaar gaat DM 140 a 150 miljard aan overdrachtsuitgaven van West- naar Oost-Duitsland en het is niet duidelijk dat dit binnen afzienbare tijd minder kan worden.

Groot-Brittannie zet zijn hakken in de grond bij de onderhandelingen over de economische en monetaire unie in de EG, de EMU. Niks twee snelheden bij de invoering van een gemeenschappelijke munt, het Verenigd Koninkrijk voelt er niets voor om in de achterhoede te worden geplaatst. Minister van financien Lamont verwoordde de Britse scepsis over de monetaire eenwording en hield vast aan de ritse eis dat Westminster te zijner tijd apart over de invoering van een Europese munt in het Verenigd Koninkrijk zal moeten beslissen.

De EG is, volgens belastingcommissaris Cristine Scrivener, dicht bij een gezamenlijk minimum BTW-tarief van 15 procent. In Spanje zal de hoogste schijf van de inkomstenbelasting worden verlaagd, tot 50 procent in 1993.

De overheden van de westerse landen hebben ingestemd met een halvering van hun vorderingen op Egypte. Als beloning voor de opstelling inde Golf-oorlog wordt 10,1 mijard dollar uitstaande overheidsvorderingen op Egypte kwijtgescholden.

Frankrijk en Japan voeren verbale ruzie over protectionisme. Het begon met uitspraken van premier Edith Cresson, die opriep om de Europese elektronica- en automobielindustrie tegen het industriele expansionisme van Japan te beschermen. Een ongebruikelijk harde reprimande die de Franse ambassadeur in Tokio in ontvangst moest nemen, werd een dag later afgezwakt tot diplomatentaal.

De uitspraken van Cresson hebben de franc geen goed gedaan: de Franse munt is de zwakste van het EMS waardoor een Franse renteverlaging is uitgesteld. De economische verwachtingen voor dit jaar zijn naar beneden toe bijgesteld.

De Japanse banken hebben hun gouden tijden even gehad: voor het tweede achtereenvolgende jaar boekten ze lagere winsten. De Japanse banken, de grootste ter wereld, krompen in het afgelopen boekjaar ze in omvang. Negen van de elf Japanse bankgiganten waren gedwongen om in totaal 100 miljard dollar aan activa af te stoten.

In Hongkong kelderden de beurskoersen met 3,5 procent na de onverwachte aankondiging van een verhoging van het disconto met een procent. Wereldwijd kelderden de prijzen van platina op de metaalmarkten, als gevolg van een aankondiging van Nissan dat het een katalysator heeft ontwikkeld waarin platina vervangen is door palladium.

President Bush heeft aangekondigd dat hij de meest-begunstgde handelsstatus voor China wil verlengen. Het Congres protesteert in verband met de schendingen van de mensenrechten in China. De meest-begunstigde status betekent slechts dat geen extreem hoge handelstarieven worden gehanteerd.

Het Amerikaanse Congres heeft ingestemd met de verlenging van de 'fast track'-procedure die de Amerikaanse regering in staat stelt handelsakkoorden te sluiten met Mexico en in de GATT. Een zoon van de president, Neil Bush, heeft ingestemd met de betaling van 49,5 miljoen dollar in verband met fraude bij een failliete spaarbank waarvan hij directeur was. Bush en tien andere ex-directeuren zijn bereid te betalen om een strafvervolging te ontlopen.