Walvisvangst weer voor een jaar verboden

REYKJAVIK, 1 JUNI. De Internationale walvvaartcommissie (IWC) handhaaft het verbod op de vangst van walvissen. Een meerderheid van de commissie, die deze week bijeen was op IJsland, verwierp een voorstel van Noorwegen, Japan en IJsland om beperkte vangst weer mogelijk te maken.

“We zijn heel blij dat het moratorium voor een jaar is verlengd en dat de walvisvaarders niets uit deze bijeenkomst hebben weggesleept”, aldus James Martin Jones van het Wereldnatuurfonds. De commissie aanvaardde een re(JHolutie waarin een nadere studie wordt bevolen naar de walvissenstand, een maatregel die door sommige gedelegeerden werd uitgelegd als een op de lange baan schuiven van het vangen van walvissen voor commerciele doeleinden. Een voorstel van Noorwegen, Japan en IJsland om op basis van wetenschappelijk onderzoek naar de populatie weer beperkte vangsten voor commerciele doeleinden mogelijk te maken, haalde het niet. Negentien leden stemden tegen, zevevoor.

Jan Arvesen, leider van de Noorse delegatie, verklaarde na afloop van het beraad dan ook: “De commissie schijnt zich vandaag te hebben omgevormd tot een internationale commissie voor het verbod op de walvisvaart.” Hij kondigde aan dat zijn regering zich nu zal beraden op het lidmaatschap van de commissie. Een andere Noor, Steinar Bastesen, zei: “Dit betekent dat er de eerste duizend jaar geen walvissen meer kunnen worden gevangen.”

De IJslandse vertegenwoordiging bescldigde de organisatie ervan de zijde van de extremisten te hebben gekozen. Hij zei zijn regering te zullen adviseren zich uit de commissie terug te trekken. Noorwegen, Japan en IJsland zijn na het sinds 1986 geldende verbod op het voor commerciele doeleinden vangen van walsvissen doorgegaan met vangsten voor “wetenschappelijke doeleinden”. Dit jaar zullen naar verwachting zeshonderd grote walvissen worden gevangen, waarvan de elft door Eskimo's en andere inheemse volken die van de gemaakte afspraken zijn uitgezonderd. De andere helft komt voor rekening van Japan. De Sovjet-Unie heeft bekend gemakt negentig dwergvinvissen te willen vangen voor wetenschappelijke doeleinden, maar de IWC heeft dit voornemen onjuist genoemd. De commissie weigerde ook haar goedkeuring te geven aan het Japanse programma. Overigens beschikt de IWC niet over de mogelijkheid om sancties af te kondigen tegen de overtreders van de afspraken. De volgende veadering van de IWC zal volgend jaar in juni in het Schotse Glasgow worden gehouden. (Reuter, AP)