Vervoersbond: 'Strategie in haven is mislukt. Punt uit'

ROTTERDAM, 1 JUNI. “Het heeft geen zin er om heen te draaien en dat wil ik ook niet: onze strategie in de haven is mislukt. Punt uit.” CAO-coordinator W. Waleson van de Vervoersbond FNV windt er geen doekjes om: zijn vakbond heeft in de Rotterdamse haven het onderspit gedolven in de strijd om een overkoepelende CAO voor alle 6.000 werknemers bij zowel de stukgoed- als de containerbedrijven.

Gisterochtend verloor de bond de steun van de werknemers bij het grootste bedrijf, Europe Combined Terminals (ECT), waarna gistermiddag werd besloten het stakingsparool in te trekken. Doorstaken in de stukgoedbedrijven zonder de ruggesteun van de werknemers bij ECT werd zinloos geacht.

“We hebben een collectieve inschattingsfout gemaakt”, zegt Waleson. “Ik bedoel: wij als bondsleiding en onze kaderleden in de haven. We gingen er van uit dat de werkgevers aanspreekbaar zouden zijn op de intentie-afspraak die twee jaar geleden is gemaakt om op termijn te komen tot een gezamenlijke CAO voor stukgoed- en containerbedrijven.

Die intentie wilden we dit jaar omzetten in concrete afspraken, niet alleen over de procedure, maar ook inhoudelijk over zaken als loonsverhoging en beloningstructuur. Dat bleek onmogelijk. Werkgevers wilden daar niets van weten. Wij hebben de intentie-afspraak met werkgevers uit 1989 te serieus genomen. Daarin hebben we ons ernstig misrekend.''

Daarenboven, erkent Waleson, is de actiebereidheid van werknemers bij verschillende havenbedrijven overschat. “We zijn er niet in geslaagd het grootste deel van de ECT'ers duidelijk te maken dat een CAO ook in hun voordeel zou zijn. We wisten wel dat het daar lastig lag. Het cultuurverschil tussen de containerbedrijven van ECT en de stukgoedbedrijven is groot. Veel ECT'ers waren bang dat hun arbeidsvoorwaarden er bij een CAO voor de hele non-bulksector verhoudingsgewijs slechter op zouden worden. Van de onjuistheid van die angst hebben we ze niet kunnen overtuigen.”

Voor het antwoord op de schuldvraag steekt Waleson de hand in eigen boezem. “We hebben waarschijnlijk te veel de nadruk gelegd op de vorm, een CAO, in plaats van op de inhoud. En dan inhoud niet alleen in materieel opzicht, maar ook met het oog op de machtspositie van de bond in de haven. Want het gaat om een fundamentele zaak: staa wij als vakbond toe dat werkgevers elkaar beconcurreren op basis van arbeidsvoorwaarden, of vinden we dat ze elkaar moeten beconcurreren op kwaliteit en dienstverlening? Wij kiezen voor dit laatste. Daarom proberen we zodanige afspraken met werkgevers te maken dat zij hun werknemers niet als sluitpost op hun begroting kunnen behandelen.”

Dit doel blijft volgens de FNV'er, ook na de mislukking van de stakingen van de afgelopen weken, overeind. Er moet alleen een andere weg worden gekozen om het te bereiken. “We proberen niet langer een gezamenlijke non-bulk-CAO in elkaar te timmeren, maar afzonderlijke CAO's af te sluiten, waarbij de CAO's die aan de onderkant liggen, dus de stukgoed-CAO's, dan gewoon extra opgetrokken moeten worden.”