Overleg Attali met Gorbatsjov over steun Sovjet-Unie

LONDEN, 1 JUNI. De president van de nieuwe ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, de Fransman Jacques Attali, heeft Sovjet-president Gorbatsjov uitgenodigd in juli naar het hoofdkantoor in Londen te komen voor een “werkbijeenkomst”.

Op hetzelfde tijdstip begint, ook in Londen, de economische topconferentie van de zeven grote industrielanden (G-7) waaraan Gorbatsjov graag wil deelnemen.

Het is niet duidelijk of het de bedoeling is dat het bezoek wordt gekoppeld aan een eventuele deelneming van Gorbatsjov aan de jaarlijkse top van de G-7. Hij wil de industrielanden warm maken voor financiele en economische steun aan zijn land. Volgens het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft Sovjet-afgezant Primakov een bedrag van 150 tot 250 miljard dollar voor vijf jaar genoemd.

De G-7 vergadert van 15 tot 17 juli in Londen. Japan, Canada, Duitsland, Frankrijk en Italie hebben instemmend op Gorbatsjovs verzoek gereageerd, maar van de Britten en de Amerikanen is tot nu toe nog geen duidelijke uitspraak gekomen. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl zei voor de televisie dat hij verwacht dat de VS akkoord zullen gaan.

De door Attali geleide Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) is vorig jaar opgericht om de economische hervormingen in Oost-Europa te ondersteunen. De bank ging in april formeel functioneren.

De Sovjet-Unie is lid, maar onder druk van de Amerikanen is besloten dat het land voorlopig niet meer mag lenen dan het heeft bijgedragen aan het kapitaal. Andere Oosteuropese landen mogen hun inleg ver te boven gaan.

Onze correspondent in Washington voegt hier aan toe: President Bush heeft nog niet besloten of Gorbatsjov voor de conferentie van de Groep van Zeven moet worden uitgenodigd. Hij was gisteren wel “meer positief” over het Sovjet-verzoek om Westerse hulp na een gesprek en een lunch met Primakov. Hoewel Bush nog geen besluit heeft genomen, staat hij niet langer zo afwijzend tegenover hulp aan de Sovjet-Unie.

“Ik was onder de indruk van de presentatie van Primakov”, zei hij gisteren. “Ik hem gezegd dat we willen helpen”. Bush kreeg van Primakov de indruk dat de Sovjet-Unie daadwerkelijk bereid was tot een markteconomie over te gaan. De Sovjet-functionarissen in Washington verwachten anderhalf miljard dollar kredieten voor de aankoop van graan en verlichting van de handelsbelemmeringen ten opzichte van de Sovjet-Unie.