Omzet en winst van SBB Bouwgroep vertonen fikse groei

De winst van de Beverwijkse SBB Bouwgroep is vorig jaar met 125 procent gestegen van 1,6 miljoen gulden tot 3,6 miljoen gulden.

De omzet nam met 35 miljoen toe tot 176 miljoen gulden, een stijging van 25 procent. Het bedrijfsresultaat van 4,7 miljoen kwam aanmerkelijk hoger uit dan dat van 1989 met 3,3 miljoen gulden.

Voor 1991 verwacht de directie een mogelijk gelijkblijvende omzet waarbij de winst waarschijnlijk op het peil van vorig jaar zal blijven.