Numerus fixus voor twaalf studierichtingen

ROTTERDAM, 1 JUNI. Komend studiejaar is er een numerus fixus bij twaalf universitaire studierichtingen. Dat zijn twee studentenstops meer dan voor dit jaar werd afgekondigd. Het kabinet besloot gisteren op voorstel van de universiteiten voor elf studierichtingen een numerus fixus in te stellen. Dat gebeurt omdat i die studierichtingen de belangstelling van eerstejaarsstudenten aanzienlijk groter is dan de opleididingscapaciteit die de universiteiten daarvoor beschikbaar stellen.

Eerder al kondigde minister Ritzen (onderwijs) een numerus fixus af voor tandheelkunde. Tot die studie worden maar 150 eerstejaars toegelaten, voldoende om te voorzien in de behoefte op de arbeidsmarkt. Overigens zijn er de laatste jaren minder eerstejaars bij tandheelkunde dan er opleidinsplaatsen zijn.

Voor de studierichting lucht- en ruimtevaarttechniek aan de technische universiteit in Delft geldt volgend studiejaar voor het eerst een numerus fixus. De universiteit hoeft niet meer dan 335 eerstejaars toe te laten. In september begonnen er nog 380 studenten aan deze studie.

De tweede nieuwe stop geldt de nieuwe studierichting natuurwetenschappen aan de Utrechtse Universiteit. Daar vormen maximaal vijftig eerstejaars de eerste lichting. Aan deze studierichting zal de opleiingscapaciteit naarmate de opbouw vordert worden vergroot.

Het kabinet beperkt daarnaast de toelating bij geneeskunde, diergeneeskunde, gezondheidswetenschappen, medische biologie, beleid en management in de gezondheidszorg, bedrijfskunde, industrieel ontwerpen, Japankunde en Romaanse talen. De ook door de universiteiten aangevraagde stop voor de studierichting technische bestuurskunde aan de Delftse Univrsiteit is afgewezen. De minister heeft deze studierichting (nog) niet goedgekeurd.