Nederland stuurt vijftien militaire waarnemers ...

Nederland stuurt vijftien militaire waarnemers naar Angola, waar zij zullen deelnemen aan de vredesoperatie van de Verenigde Naties. Deze operatie, UNAVEM II genoemd, moet toezien op de naleving van het staakt-het-vuren tussen de Angolese regering en de UNITA, de rebellenbeweging. In totaal stuurt de VN 350 militaire waarnemers en 90 civiele politiewaarnemers. Zij moeten uiterlijk 15 juni ter plaatse zijn.

Premier Lubbers zei gisteravond na de ministerraad dat de Nederlandse afvaardiging vooralsnog alleen uit mitairen (tien van de landmacht en vijf van de marine) zal bestaan. Het kabinet heeft nog niet besloten of er ook Nederlandse politiemensen naar Angola gaan. De aarzeling komt niet uit politieke overwegingen voort, het gaat slechts om de vraag of de politie over mogelijkheden beschikt mensen beschikbaar te stellen. Daarover wordt volgende week nog overlegd met de ministers van justitie en binnenlandse zaken. Hetzelfde geldt ook voor het informele verzoek van de VN aan Nederland om een bijdrage te leveren aan de politiemacht die straks voor de beveiliging van Noord-Irak moet zorgen.