Lubbers: spoed met HDTV

BRUSSEL, 1 JUNI. Premier Lubbers heeft namens de Nederlandse regering deze week de Europese Commissie gevraagd spoed te zetten achter besluiten die moeten worden genomen om invoering van het geavanceerde HDTV-beeldsysteem voor televisie mogelijk te maken. Hij heeft Commissie-voorzitter Delors hierover een brief geschreven.

Lubbers spreekt in de brief, gedateerd 28 mei, de hoop uit dat a.s.

maandag op de vergadering van de EG-ministers voor telecommunicatie in Luxemburg een voorstel op tafel ligt voor een richtlijn voor een nieuwe transmissiestandaard, die de invoering van HDTV mogelijk maakt.

Soortgelijke brieven zijn eerder verstuurd door de ministers Andriessen (economische zaken) en Maij-Weggen (verkeer), aldus een Nederlandse diplomaat in Brussel.

Volgens Andriessen bestaat de vrees dat commissaris Pandolfi (telecommunicatie) is gezwicht voor de druk van andere belanghebbenden en een compromisvoorstel, waarin Nederland zich kon vinden, heeft bijgesteld.

Nederland wil dat de huidige MAC-norm zo spoedig mogelijk wordt vervangen door de D2-MAC-norm. De meeste zenders en satellietmaatschappijen gebruiken echter de PAL-transmissienorm en riskeren grote uitgaven als ze met de D2-MAC moeten werken. Volgens een diplomaat in Brussel is onduidelijk wie voor de kosten moet opdraaien: de Europese Gemeenschap of concerns als Philips die veel geld kunnen verdienen aan HDTV.