GEWETENSBEZWAARDEN

Het aantal erkende gewetensbezwaarden tegen militaire dienstplicht genomen van 2.268 op 1 januari 1990 tot 2.070 dit jaar.