Fugro-McClelland boekte ruim 18 pct stijging jaarwinst

De internationale ingenieursgroep Fugro-McClelland uit Leidschendam, met bijna dertig werkmaatschappijen in Europa, Amerika, Azie en Australie een der grootste ter wereld op het gebied van bodemonderzoek, landmeetkunde, funderingsadviezen en milieustudies, met totaal 1500 medewerkers, heeft de omzet vorig jaar met 33,6 procent vergroot tot 237 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat nam met 20 procent toe tot 17,5 miljoen gulden en de winst groeide met 18,6 procent van 10,2 miljoen naar 12,1 miljoen gulden. Aan aandeelhouders wordt een dividend voorgesteldd van 10 gulden tegen 8 gulden vorig jaar, rapporteert het jaarverslag.

Na een teruggang in 1989 ontwikkelde de omzet in de aan 'offshore' en energie gerelateerde sector zich in 1990 weer positief. Met name in Europa heeft de groei in die sector zich voortgezet met uitzondering van Engeland, waar de opdrachten achterbleven. Elders in de wereld kon de groep zich ook goed ontplooien.

Op de milieumarkt breidt de groep zich uit, vooral in Noord-Amerika en Europa.

Door de aankoop van drie schepen en een platform heeft de groep de beschikking over eigen scheepscapaciteit voor offshore-grondonderzoek.