Flink meer winst Heijmans-bouw

Het bouwbedrijf Verenigde Heijmans Bedrijven uit Rosmalen is er ook in 1990 weer in geslaagd omzet en winst op te voeren. De omzet kwam met 860 miljoen 14 procent hoger uit dan in 1989. De winst steeg met 26 procent tot 9,3 miljoen gulden.

De in het buitenland gerealiseerde omzet steeg vorig jaar van 28,1 miljoen naar 39,2 miljoen gulden en had overwegend betrekking op weg- en waterbouw. De omzet van opgeleverde werken kwam met 773,1 miljoen gulden, 23 procent hoger uit dan in het voorgaande jaar. De Heijmans Groep had vorig jaar gemiddeld 2267 mensen in dienst. In 1989 waren dat er 2146.