Doofpot Daume

De onthullingen van de weekbladen Stern en Spiegel over het dopinggebruik in het vroegere West- en Oost-Duitsland laten Willi Daume niet langer ongemoeid. De oud-vice-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comite en voorzitter van het Duits Olympisch Comite worden doofpot-praktijken verweten.

Hij zou jaren geleden al op de hoogte te zijn gebracht van wat er speelde, maar hebben verkozen te zwijgen. De beschuldiging wordt geuit door de voormalige hinkstapspringer Peter Bouschen. Deze heeft hij zijn terugtreden als persoonlijk lid van het nationale Olympische Comite van Duitsland aangekondigd en Daume aangeraden hetzelfde te doen.

De oud-atleet, vijfde bij de Olympische Spelen van 1984, zegt destijds Daumete hebben verteld hoe wijdverbreid doping bij de training was. De voorzitter van het Duits Olympisch Comite zou nogal boos hebben gereageerd en hem als 'domme jongen' hebben betiteld. Dezelfde behandeling zou de Olympische winnaar van het discus-werpen Danneberg ten deel zijn gevallen, toen deze Daume over doping-praktijken in de vroegere DDR vertelde. De NOK-chef zou zich hebben afgevraagd, waar Danneberg het lef vandaan haalde “onze sportbroeders van de andere kant te belasteren”.