Correctie

In het artikel 'Malafide mode' (4 mei jl.) is ten gevolge van een eindredactioneel misverstand mr N. Hofman ten onrechte aangeduid als voorzitter van de Fenecon.

Hofman is secretaris van deze organisatie; voorzitter is mr A.C.

Heintgens. Onze verontschuldigingen.

de redactie