Campagne om auto wat vaker te laten staan

DEN HAAG 1 JUNI. De man, type verstokte automobilist, besluit sigaren te gaan kopen en daarvoor de wagen te nemen. Hij loopt op zijn auto af, die opeens vervaarlijk begintte schudden en te grommen. Wie is hier eigenlijk de baas, lijkt de kwestie. Einde van het verhaal: de man besluit maar te gaan lopen.

Dergelijke tv-spotjes zijn met ingang van volgende week te zien, als onderdeel van een campagne van het ministerie van verkeer en waterstaat om het publiek te bewegen de auto wat vaker te laten staan.

“We hebben geprobeerd het op een humoristische manier te doen”,zei minister Maij-Weggen gisteravond bij de presentatie van de publiekscampagne. Met kreten als 'de auto kan best een dagje zonder U'

moeten de automobilisten worden overtuigd. Via advertenties in de dagbladen, tv-spotjes op de Nederlandse zenders en RTL 4, op de radio, in de bioscopen en door middel van borden langs de weg zal worden gewerkt aan de bewustwording van de automobilisten.

Minister Maij-Weggen hoopt dat zij zo 20 tot 30 procent minder autokilometers per jaar zullen afleggen dan ze gewend zijn Dat zal niet meevallen, erkende ze. “Burgers hebben een bijzondere verbinding met hun auto”, stelde de minister vast. “Ze beschouwen hem, na hun vrouw, als hun beste vriendin. De auto is een verlengstuk van hun eigen persoonlijkheid. Als de auto ergens geparkeerd staat, zegt de automobilist: daar sta ik.”

Het openbaar vervoer speelt in de eerste fase van de campagne geen rol. “Oproepen om de auto te laten staan, terwijl goede alternatieven ontbreken, zijn aan dovemasoren gericht”, vreest C. Mijnten, hoofd voorlichting op het ministerie. Aan de campagne wordt meegewerkt door onder andere de ANWB, milieu-organisaties en het ministerie van VROM.

Ook de BOVAG en de RAI, de belangenorganisaties van de autobranche, zijn benaderd. Zij beraden zich nog.