Botswana sluit met De Beers nieuw diamantcontract

De Beers Centenary en de overheid van Botswana hebben het op 31 december afgelopen diamantverkoopcontract met vijf jaar verlengd.

Hiermee is duidelijk dat Botswana de band met De Beers niet verbreekt.

Eerder werd geopperd dat Botswana de verkoop zelfstandig ter hand zou nemen. De Orapa, Lethakane en Jwaneng mijnen produceren jaarlijks 16 millioen karaat (3200 kilo) aan stenen (1 karaat = 0,2 gram).

De opbrengsten beslan voor Botswana ruim zestig procent van de overheidsinkomsten, meer dan zeventig procent van de deviezeninkomsten en veertig procent van het bruto nationaal produkt. In Botswana vinden thans ruim 4800 mensen werk in de diamantindustrie.

De vernieuwing van het Botswana contract betekent dat De Beers dit jaar al met vier belangrijke diamantproducenten nieuwe contracten heeft gesloten. Eerder sloot De Beers overeenkomsten met de Sovjet-Unie, met Astralie en met Angola.