Bombardement 1

Wat een warm, menselijk dagboek, dat van Marijke de Goey! (18 mei). Jammer dat de redactie haar niet heeft kunnen behoeden voor een storende fout: het fatale bombardement op het Haagse Bezuidenhout was op 3 maart en niet op 3 mei 1945.

    • C. J. van der Burg