ABN beter dan Amro, fusie niet gelijkwaardig

LEIDEN, 1 JUNI. De Amro Bank heeft vorig jaar veel slechtere resultaten geboekt dan de ABN. Dat is opmerkelijk omdat beide banken vorig jaar fuseerden op basis van gelijkwaardigheid omdat hun omvang en winstgevendheid negenoeg even groot was.

De winst van de Amro daalde vorig jaar met 9,4 procent tot 653 miljoen gulden. Die van de ABN zakte met slechts 5,4 procent tot 663 miljoen gulden, zo blijkt uit de jongste jaarverslagen van beide niet langer aan de beurs genoteerde banken.

De ABN groeide veel harder dan de Amro. Het belanstotaal van de ABN steeg met met 18,8 procent tot 205,8 miljard gulden. Dat van de Amro nam met 5,5 procent toe tot 189,6 miljard. Het eigen vermogen van de ABN groeide met 384 miljoen tot 6869 miljoen, dat van de Amro met 8 miljoen tot 6646 miljoen.

Op basis van een 'fairness opinion', afgegeven door Goldman Sachs, concludeerden beide banken in juli vorig jaar in hun fusiebericht: “dat zowel de vermogensverhoudingen en de winstcapaciteit als de koersontwikkeling ter beurze een samengaan op voet van gelijkheid rechtvaardigden.” Daarbij werden cijfers verstrekt tot ultimo 1989.

In augustus vorig jaar werden de aandelen op gelijkwaardige basis omgewisseld. Die gelijkwaardigheid is in de cijfers per ultimo 1990 moeilijk terug te vinden. Beide peilers van de nieuwe ABN-Amro Holding blijken vooral in Nederland hun resultaten fors te hebben zien teruglopen. De ABN vond echter compensatie in de toegenomen winst uit het buitenland.

De in Nederland behaalde bruto winst daalde bij de Amro van 1304 miljoen tot 1189 miljoen gulden en bij de ABN van 970 miljoen tot 728 miljoen gulden. In het buitenland haalde Amro een resultaat dat steeg van 251 miljoen tot 258 miljoen. Bij de ABN steeg de bruto winst uit het buitenland van 674 miljoen tot 892 miljoen gulden.

De ABN deed het zakelijk in Nederland beter en daarmee werden beide banken op een gebied wel gelijkwaardig. De kredietverlening van de ABN in Nederland steeg met 6,3 miljard tot 72,5 miljard gulden. De Amro meldt dat de kredietverlening in het Nederlands bedrijf 72,5 miljard bedroeg, vrijwel hetzelfde niveau als een jaar tevoren. De ABN heeft de Amro in Nederland dus vorig jaar ingehaald en is in het buitenland verder uitgelopen.

    • Paul Frentrop