Aantjes

Blijkens zijn ingezonden brief in het Zaterdags Bijvoegsel van 18 mei begrijpt de heer Aantjes er nog steeds niets van.

Niet het rapport van dr. De Jong was 'fataal' voor de heer Aantjes, maar Aantjes' (rzwegen) lidmaatschap van de SS.

    • B. Lissauer