Winnie Mandela (3)

Nu Winnie Mandela door het Hooggerechtshof te Johannesburg veroordeeld is wegens medeplichtigheid aan ontvoering en mishandeling, mag de rijksuniversiteit van Utrecht zich wel eens gaan afvragen of zij 'deze ongekroonde koningin van het Nieuwe Zuid-Afrika' enige jaren geleden terecht het eredoctoraat in de rechten heeft verleend.

Dit eredoctoraat heeft mij destijds al verbaasd. Iemand eredoctor in de rechten maken houdt in dat de universiteit hem of haar bijzondere kwaliteiten toekent voor diens inzicht in en diens praktizeren van wat rechtmatig en billijk is - en wel naar de normen van het land waar de universiteit gevestigd is. Ook naar onze normen is het doel dat Winnie Mandela nastreeft, de opheffing van de apartheid in haar land, niet anders dan rechtmatig en billijk te noemen. Je hebt echter niet de zekerheid dat iemand die ter bereiking van dat doel op de barricaden klimt kieskeurig is in de keuze van de middelen.

Volgens mij was het nog voordat de Utrechtse universiteit Winnie Mandela het eredoctoraat verleende dat zij de beruchte uitspraak deed: “Wij zullen dit land met benzine en lucifers bevrijden.” Waarmee ze de ook in deze krant gereleveerde 'halsbandmethode', trachtte te rechtvaardigen - een gruwelijke methode om vermeende zwarte collaborateurs te straffen door hen een met benzine overgoten autoband om de hals te hangen, die daarna in brand gestoken werd. Inmiddels heeft het tegen haar gevoerde proces duidelijk gemaakt dat haar lijfwacht, de beruchte FC Mandela United, evenmin kieskeurig was in haar methoden en dat Winnie Mandela aan de kwalijke praktijken van haar 'voetbalclub' medeschuldig is.

Al met al lijkt ons dat de rijksuniversiteit van Utrecht weinig reden heeft om trots te zijn op haar eredoctor in de rechten.