Hip-hop-schilderij in Japanse kopie van Huis ten Bosch

foto:

Deze schildering van ruim dertien bij acht meter naar ontwerp van de beeldende kunstenaar Rob Scholte zal worden aangebracht in de Oranjezaal van de replica van Huis Ten Bosch in Nagasaki. Rob Scholte zal, samen met Micha Klein, in opdracht van een Japans consortium in totaal duizend vierkante meter wand beschilderen met beeldmontages die hij via een computer-techniek, 'paint-box', heeft ontworpen. Deze '17de-eeuwse hip-hop', zoals Scholte zijn schilderingen noemt, bedekt de achthoekige zaal en de koepel van het 'koninklijk paleis'. In zijn ontwerp voor de mozaek-vloer, eveneens in de Oranjezaal, zijn afbeeldingen van kompassen verwerkt. Uitvoering van het ontwerp zal vier tot vijf jaar in beslag nemen.

De reconstructie van het koninklijk paleis is het belangrijkste onderdeel van het Huis-Ten-Boschproject aan de baai van Omura, op veertig kilometer van Nagasaki. Op een gebied van 150 hectare zal een aantal Nederlandse monumenten op ware grootte worden gekopieerd, zoals de Haagse Passage, het stadhuis van Gouda, het station van Boxmeer en het Scheepvaartmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. Langs een grachtengordel van zes kilometer worden Amsterdamse en Utrechtse grachtenhuizen nagebouwd.

Het project, waarvan de kosten op vier miljard gulden worden geraamd, omvat verder nog reconstructies van Hollandse stijlkamers en vier musea. De Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag ziet toe op een zo authentiek mogelijke uitvoering van de stijlkamers. De oud-directeur van het Rijksmuseum, S.H. Levie, legt een verzameling aan van Nederlandse schilderijen uit de 17de tot en met de 19de eeuw. Deze collectie zal, evenals de stijlkamers, worden ondergebracht in Huis Ten Bosch.

Deze nieuwe Hollandse stad is tien keer zo groot als het Nagasaki Holland Village. Dit in 1983 geopende themapark trekt jaarlijks twee miljoen bezoekers. Voor het nieuwe project, dat in 1997 zal zijn voltooid, rekent men op vijf miljoen bezoekers per jaar. Het Japanse consortium heeft deze arme uithoek van het land gekozen wegens de historische achtergrond. Via de handelspost van de Verenigde Oostindische Compagnie op het eiland Desjima in de baai van Nagasaki heeft Japan vanaf de 17de eeuw contacten onderhouden met het Westen. Behalve kunstenaar Rob Scholte is nog een aantal Nederlandse architecten en ambachtslieden bij het Japanse themapark betrokken. Details, zoals de met bladgoud bedekte lantaarns, de vier prinselijke standbeelden en de twee meter hoge marmeren vazen van het paleis, worden door Nederlandse bedrijven en kunstenaars vervaardigd. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft tot nu toe voor zestig miljoen gulden aan orders gekregen.