Winst Sandoz slechts licht hoger

De winst van het Zwitserse chemieconcern Sandoz is in 1990 met een procent gestegen tot 967 miljoen frank (1,3 miljard).

Het concern betaalt een onveranderd dividend uit van 150 frank (200 gulden) per aandeel en 30 frank (40 gulden) per participatiebewijs.

De omzet vorig jaar is met een procent gedaald tot 12,36 miljard frank (16,4 miljard gulden). De omzet werd negatief benvloed door de ingezakte dollar en de lagere yen. Voor het lopende jaar is het concern weer enigszins optimistisch gestemd. Dollar en yen hebben zich inmiddels fraai hersteld, zodat het bedrijf hoopt dat vooral in het tweede halfjaar hogere resultaten zullen ontstaan. De belangrijkste afnemerslanden zijn achtereenvolgens de Verenigde Staten met een omzet van 3,38 miljard frank en Japan met 1,20 miljard frank. De produktiviteit bij de fabrieken bevindt zich op het moment op een hoog niveau.

Volgens Sandoz topman Moret is in de loop van dit jaar wellicht een grote overneming te verwachten. De voorgenomen kapitaalverhoging met 400 miljoen frank is daarvan een aanwijzing.

In de eerste drie maanden van dit jaar is de omzet nog met 2 procent gedaald tot 3,52 miljard frank (4,68 miljard gulden). Moret maakt zich met name zorgen over de chemicaliensector, die met name door textielkleurstoffen zeer conjunctuurgevoelig is.