Werkgevers blij met kritiek Lubbers op handhaven koppeling

DEN HAAG, 30 APRIL. De werkgeversorganisatie VNO is blij dat premier Lubbers het automatisme van de koppeling tussen lonen en uitkeringen ter discussie stelt. Maar de kritiek van Lubbers op de CAO-onderhandelingen, die een te hoge loonstijging zou hebben opgeleverd, wees een woordvoerder van het VNO vanmorgen resoluut van de hand. Evenals de grootste vakcentrale FNV vindt het VNO dat de loonstijging dit jaar “alleszins verantwoord” blijft.

Lubbers zegt in een interview met het VNO-blad 'Onderneming' dat hij vorig jaar 'een roepende in de woestijn' was, toen hij waarschuwde tegen de roep van sociale partners 'laat die loonkosten maar aan ons over'. De premier vreest dat er het afgelopen halfjaar ernstige schade is aangericht. “Schade voor de werkgelegenheid en een ernstig risico voor de koppeling”.

Volgens het wetsvoorstel 'koppeling op afstand' moeten uitkeringen en lonen niet alleen worden ontkoppeld als de lonen te snel stijgen, maar ook als de verhouding tussen niet-actieven en actieven boven het huidige peil van 86 op 100 stijgt. Lubbers vreest dat zowel het een als het ander volgend jaar staat te gebeuren. “Dan moet er worden ontkoppeld,” zegt hij.

Voor het VNO is de automatische koppeling “een verwerpelijk instrument voor een op zich goed doel.” Als Lubbers zegt dat de lonen te snel stijgen draait hij volgens het VNO de zaken om. Het kabinet legt zelf door de koppeling een forse bodem in de markt en bovendien wordt de koopkracht afgeroomd door aanzienlijke stijgingen van belastingen, premies en tarieven, aldus de werkgeversorganisatie.

Het FNV stelt daarentegen dat, als de werkloosheid op zou lopen omdat de economische groei afzwakt, de uitkeringstrekkers daarvan niet eenzijdig de dupe mogen worden.

Ook PvdA-fractieleider Woltgens is die mening toegedaan. Ter verdediging van de koppeling stelt hij: “In een rechtvaardige samenleving heeft iedereen recht op een deel van de welvaart.”