WAARNEMERS

Waarnemers uit de Sovjet-Unie zullen dit jaar voor het eerst aanwezig zijn bij een ondergrondse kernproef in de Verenigde Staten.

Dit heeft de Amerikaanse afvaardiging in de Sovjet-Amerikaanse commissie die toezicht houdt op de naleving van het verdrag voor kernproeven, in Geneve bekendgemaakt. Aangenomen wordt dat Moskou de Amerikanen zal uitnodigen zodra in de Sovjet-Unie een ondergrondse kernproef wordt gedaan.