Vier Koerden beedigd tot kapitein-tolk bij landmacht

ROTTERDAM, 30 APRIL. Vier Koerden zijn gisteren bij de Koninklijke Landmacht beedigd tot kapitein-tolk. Zij moeten de communicatie verzorgen tussen het Nederlandse detachement in Noord-Irak en de Koerdische vluchtelingen.

Een van hen bevindt zich reeds in Zuid-Turkije. Hij was als vaandrig meegevlogen en is te velde bevorderd tot kapitein, aldus een landmachtwoordvoerder. Die ietwat omslachtige werkwijze was nodig omdat de administratieve procedure om iemand officier te maken enige tijd vergt. De andere drie bevinden zich nog in Nederland en zullen deze week vertrekken.

Het is gebruikelijk tolken aan te stellen in de rang van kapitein om ze een bepaalde status te geven. Ook dominees, aalmoezeniers en onderwijzeressen bij het Britse Rijnleger beginnen in de rang van kapitein.

Het gebeurt vaker dat mensen met specifieke vaardigheden tijdelijk worden aangesteld in een militaire rang, aldus de woordvoerder. Dat gebeurde ook bij het Nederlandse Unifildetachement in Libanon. Daar waren ook tolken aangesteld. Dat waren echter Nederlandse Arabisten.

Daarnaast werden lokale tolken ingeschakeld, maar die hadden geen militaire rang. Overigens hebben de vier Koerden een Nederlands paspoort.