Stimuleringsfonds tv vreest kaalslag cultuur

AMSTERDAM, 30 APRIL. Het Nederlandse televisie-aanbod zal wat kunst en cultuur betreft gaan lijken op een woestijnlandschap. Deze pessimistische verwachting heeft het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties gisteren geuit in een brief aan minister d'Ancona van WVC.

Volgens het stimuleringsfonds heeft het NOS-bestuur in de plannen voor herstructurering van het publieke bestel de cultuur uit het oog verloren. Het fonds meent dat het televisie-aanbod geheel bepaald zal worden door de wens meer reclame-inkomsten te verwerven. Het stimuleringsfonds stoort zich vooral aan het voorstel om omroepen niet langer een minimale verplichting voor culturele programmering op te leggen.

Volgens het stimuleringsfonds is de laatste tijd juist een stijgende lijn te zien in het televisie-aanbod van podiumkunsten, documentaires en hoogwaardig drama. Deze ontwikkeling dreigt abrupt te worden gestopt wanneer het meerjarenplan van de omroepen wordt uitgevoerd.

Het stimuleringsfonds vraagt d'Ancona dan ook maatregelen te nemen om het aanbod van culturele programma's te waarborgen.

De afgelopen week heeft ook de Raad voor de Kunst zich verontrust uitgelaten over de aantasting van de cultuur-politieke functie van het publieke bestel. Volgens de Raad voor de Kunst moet zendtijd en geld worden gereserveerd voor een “herkenbaar cultureel aanbod”, dat niet wordt gehinderd door stringente horizontale programmering en kijkcijferdwang.