Sovjet-marine test 'Stealth'-fregat

LONDEN, 30 APRIL. De Sovjet-Unie heeft proeven gedaan met een nieuw soort oorlogsschip, dat uitgerust is met Stealth-technologie waardoor het voor radar minder zichtbaar is.

Volgens het in Londen verschijnende tijdschrift Jane's Sovjet Intelligence Review, heeft het fregat Neoestrasjimi onlangs in de Oostzee zijn eerste manoeuvres uitgevoerd. (Reuter)