Sigarettenfabriek van BAT moet toch dicht

ROTTERDAM, 30 APRIL. De Amsterdamse sigarettenfabriek van British and American Tobacco (BAT) gaat toch dicht. De commissarissen van BAT Nederland zien geen aanleiding terug te komen op het besluit de produktie te verplaatsen naar Brussel.

Nader onderzoek naar de voorgenomen sluiting heeft uitgewezen dat handhaving van de sigarettenproduktie in Amsterdam en overheveling van de Belgische BAT-produktie voor Nederland naar Amsterdam minder besparingen oplevert dan concentratie van de produktie in Brussel. De uitkomst van het onderzoek is gisteren meegedeeld aan de personeelsleden van de Amsterdamse fabriek.

De directie wil nu met vakbonden en ondernemingsraad overeenstemming bereiken over stopzetting van de produktie per 1 januari 1993. Ze wil een sociaal plan opstellen dat beoogt de ruim 120 met ontslag bedreigde werknemers aan nieuw werk te helpen.

De ondernemingsraad van BAT legt zich niet neer bij de conclusies van het onderzoek, aldus secretaris J. Brugman. Morgen heeft overleg met de vakbonden plaats over nieuwe stappen, die kunnen varieren van een gang naar de rechter tot acties bij het bedrijf. Praten over een sociaal plan sluit Brugman vooralsnog uit, omdat dit zou betekenen dat men akkoord is met de sluiting.

Het onderzoek naar de consequenties van de sluiting is twee weken geleden afgedwongen door het personeel, nadat het de fabriek zes dagen bezet hield.

De directie wil het bedrijf sluiten omdat zij over enkele jaren grote verliezen verwacht.

Alle partijen zijn het erover eens geworden dat BAT meer voordelen heeft bij sluiting van de fabriek dan bij handhaving en uitbreiding, maar zij verschillen van mening over de omvang van die bezuiniging.

Volgens de directie kan sluiting jaarlijks minimaal 8,7 miljoen gulden opleveren. Volgens personeel en vakbonden beloopt het voordeel maximaal 4 miljoen gulden. Eerder had de directie de besparingen op ongeveer 10 miljoen gulden becijferd.