S. Ramdharie, redacteur bij de Volkskrant, heeft ...

S. Ramdharie, redacteur bij de Volkskrant, heeft Het Gouden Pennetje, de aanmoedigingsprijs van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren voor jong journalistiek talent, gewonnen.

Hij schreef een serie artikelen over allochtonen in Nederland. De prijs, vijfduizend gulden, een gouden pen en een oorkonde, wordt op 31 mei uitgereikt in Groningen tijdens een vergadering van het Genootschap. De jury deelde een eervolle vermelding uit aan A.

Garschagen, journaliste bij de Haagsche Courant.