Mr. S. Royer, president van de Hoge Raad der ...

Mr. S. Royer, president van de Hoge Raad der Nederlanden heeft vier personen voorgedragen als raadsheer in de Hoge Raad in vacatures die daar binnenkort ontstaan. Mr. R. Herrman is vice-president van het gerechtshof te Amsterdam. Hij zal de vacature vervullen die 1 september onstaat in verband met de verwachte benoeming van raadsheer mr. S. Stoffer tot vice-president van de Hoge Raad. Mr. F.H. Koster is advocaat en procureur in Leeuwarden en is voorbestemd als opvolger van mr. S. Boekman die per 1 januari 1992 de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. Mr. C.H.M. Jansen komt in de plaats van mr. B. Baardman die 1 januari met vut gaat. Jansen is vice-president van het gerechtshof in Den Haag. Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis is nu hoogleraar aan de rijksuniversiteit Leiden en decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij is voorgedragen als opvolger voor raadsheer mr. G. de Groot die op 1 maart 1992 70 jaar wordt en met pensioen gaat.