Morele les

Als bewonderaar van John Foster Dulles was het hoofdartikel 'Morele les' (NRC Handelsblad, 25 april) waarin het Vrije Westen wordt aangespoord tot actie over te gaan tegen de schenders van de mensenrechten, mij uit het hart gegrepen.

Zo moet het inderdaad! Er is nu lang genoeg afgewacht. Vroeger kon het excuus zijn dat het Westen uit puur lijfsbehoud te vaak passief moest blijven.

Nu de Sovjet-Unie een papieren tijger is geworden - van supermogendheid naar superbedellaar - moet het Westen op resolute wijze naar zijn humane principes gaan leven. Daarom verwacht ik een spoedig humanitair bezoek van onze mariniers aan b.v. de Baltische landen. Een intellectueel officier als kolonel Homan lijkt mij de aangewezen commandant voor een dergelijke actie die, mits met grote tact uitgevoerd, de zaak van de vrede in Europa alleen maar ten goede kan komen.

    • Mr. Joris Goudblom