Kritiek op uitspraak Lubbers

DEN HAAG, 30 april. PvdA en CDA reageren kritisch op de uitlatingen van premier Lubbers over de koppeling tussen lonen en uitkeringen. Lubbers zei gisteren in het blad 'Onderneming' van de werkgeversorganisatie VNO dat de koppeling gevaar loopt omdat het aantal niet-actieven toeneemt. Woordvoerders van de beide regeringspartijen vinden dat de premier onnodig onrust zaait. Het vraaggesprek met Lubbers werd afgelopen donderdag gehouden.

CDA-fractiedeskundige G.H. Terpstra zei vanmorgen dat “Lubbers vooruitloopt op een conclusie die minister De Vries (sociale zaken) zou moeten trekken”. Het wetsvoorstel 'koppeling met afwijkingsvoorstel', waarop Lubbers zich beroept, is nog niet aanvaard, en de CDA-fractie heeft de nodige kritiek op het voorstel.

Volgens het wetsvoorstel moeten de uitkeringen worden losgekoppeld als het loonpeil of het aantal niet-actieven te veel stijgt. De Vries stelde anderhalve week geleden in een brief aan het kabinet voor de WAO, waarvan de uitkering is gekoppeld aan het laatst verdiende loon, te vervangen door een minimum-uitkering. Bovendien, stelt Terpstra, maakt het wetsvoorstel een ontkoppeling van uitkeringen en lonen wel mogelijk, terwijl de ambtenarensalarissen min of meer gekoppeld blijven. “We moeten dit voorstel eerst eens rustig bekijken”, aldus de CDA-woordvoerder.

PvdA-fractieleider M.A.M. Woltgens heeft schriftelijk gereageerd op Lubbers' uitspraken: “Het zou verstandig zijn als de minister-president ook zelf zou doen wat hij de andere ministers vorige week heeft aangeraden: in interviews niet de indruk wekken dat persoonlijke opvattingen de mening van het kabinet weerspiegelen”.

Volgens Woltgens zou Lubbers moeten weten “dat zijn uitspraken onrust zaaien onder talloze AOW-ers, arbeidsongeschikten en werklozen”.