Heftige stormen teisteren Bangladesh

DHAKA, 30 APRIL. Hevige wervelstormen voor de kust van Bangladesh hebben gisteren en vandaag het leven gekost aan ten minste 117 mensen. Dit hebben de autoriteiten in de Bengaalse hoofdstad Dhaka vanmorgen bekendgemaakt.

De zegslieden zeiden te vrezen voor meer levens. De totale schade van de ramp kan nog niet worden opgemaakt, omdat op dit moment nog alle verbindingen met het getroffen gebied zijn verbroken.

De cycloon die gisteravond losbarstte is volgens deskundigen een van de ergste natuurrampen die het land ooit teisterden. De kracht van de cycloon zou vergelijkbaar zijn met die van 1970 toen bij de ramp zeker honderdduizend mensen om het leven kwamen.

De storm veroorzaakte gisteren windsnelheden van meer dan 235 kilometer per uur. De storm zette een tot dusverre onbekend aantal eilanden onder water. Reddingswerkers slaagden er gisteravond laat in 100.000 mensen uit hun huizen te halen en ze elders onder te brengen.

Het rampgebied ligt op ongeveer 160 kilometer ten zuidwesten van Chittagong, een van de belangrijkste havensteden van Bangladesh.

Volgens berekeningen van een weerstation ter plaatse bereikten de golven waarmee het land in de loop van de avond werd overspoeld een gemiddelde hoogte van zes meter.

Door de storm zijn booreilanden voor de Bengalese kust gekanteld. Voor het leven van de honderden mensen op de booreilanden wordt gevreesd.

Naar schatting vijfhonderd vissers aan boord van zeker honderd vissersboten worden eveneens vermist.

Premier Begum Khaleda Zia is gisteren onmiddellijk naar het rampgebied afgereisd. (Reuter)