Goedkeuring minister nodig; NCM doet bod op verzekeraar Britse uitvoer

AMSTERDAM, 30 APRIL. De Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) heeft vanmorgen een bod uitgebracht op Insurance Services Group (ISG). Deze Britse kredietverzekeraar zal eind juli worden geprivatiseerd.

Het bod werd al enige tijd verwacht. De NCM moet nu een besluit afwachten van de Britse minister van handel en industrie, P. Lilley.

De NCM is een van de zes kandidaten die een bod mochten uitbrengen op de commerciele tak van de Export Credits Guarantee Department (ECGD), de Britse tegenhanger van de NCM. Naast de NCM dingen ook het Belgische Cobal, het Italiaanse Assicurazioni Generalli en drie Britse verzekeraars mee, waaronder marktleider Trade Indemnity. De biedingen moesten uiterlijk eind april binnen zijn.

Het in Cardiff gevestigde ISG legt zich toe op verzekering van commerciele en politieke kredietrisico's die zijn verbonden aan Engelse export met een korte krediettermijn (maximaal 12 maanden). ISG is wat betreft premie-inkomen ongeveer even groot als de NCM. Vorig jaar verzekerde de NCM, die zegt een van de grootste particuliere kredietverzekeraars in de wereld te zijn, transacties met een totaalbedrag van 89,9 miljard gulden. Jaarlijks komt zo'n 350 miljoen gulden aan premies binnen. Zestig procent betreft kredieten binnen Nederland en veertig procent betreft exportkredieten. Aandeelhouders van de NCM zijn de grote Nederlandse banken.

Onlangs werd duidelijk dat de NCM de steun heeft van Britse exporteurs. Zo verklaarde directeur-generaal D. Langham van het Institute of Export in Londen tijdens een bezoek aan Nederland dat zijn leden hoopten op een winnend bod van NCM. Volgens Langham begrijpt de NCM de wereldmarkt beter dan de Britse bieders en kent de Nederlandse maatschappij de Britse markt het beste.

Ook de British Exporters Association is positief. Volgens haar vice-voorzitter J. Hollow is het belangrijk dat de NCM heeft duidelijk gemaakt de zelfstandigheid van ISG te willen handhaven, inclusief het zittende management. “De NCM heeft veel kennis en huis. Ze heeft daarom zeker van de buitenlandse bieders onze voorkeur,” zo zei hij enkele weken geleden. Van de NCM was vanmorgen niemand voor commentaar bereikbaar.

Minister van handel en industrie Lilley moet nu in overleg met het Britse parlement een keuze maken uit de biedingen.