Geneesmiddellen

In NRC Handelsblad van 20 april verscheen een artikel waarin wederom het geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS) ter discussie wordt gesteld.

Een van de argumenten waarmee substitutie van geneesmiddelen wordt verworpen is: “De ene mens is de andere niet”. Waar het medische en farmacologische aspecten betreft is inmiddels echter wel gebleken dat de ene mens de andere juist wel is. Dat kan dus geen reden zijn voor verzet tegen geneesmiddelsubstitutie.

Het ene hoofd is het andere niet! Dat is inmiddels wel duidelijk geworden uit een groot aantal onderzoeken waarin pilletjes met niets (placebo's) de vreemdste bijwerkingen veroorzaken in verschillende hoofden. Daar zit 'm dus de kneep. Bij het opstellen van de GVS-lijsten wordt gekeken naar onderzoeken waar de effecten van vergelijkbare geneesmiddelen bij groepen gebruikers onderling worden vergeleken. Omdat in die onderzoeken de verschillen niet optreden, is het duidelijk dat de problemen die bij substitutie kunnen ontstaan van psychische aard zijn. Ze zijn totaal niet reproduceerbaar en rationeel niet te verklaren. Het is dan ook terecht dat daarmee geen rekening wordt gehouden.

Overigens hebben vrijwel alle farmaceutische industrieen inmiddels schriftelijk aangekondigd de prijzen per 1 juli zodanig te verlagen dat bijbetaling niet nodig is. Het probleem lost zichzelf op.

    • Foppe van Mil