Finkensieper vindt gehoor voor klachten bij uitgever

AMSTERDAM, 30 APRIL. Uitgeverij De Perscombinatie zal zich inspannen mini-advertenties met “evident grievende uitlatingen” over de wegens seksueel misbruik veroordeelde psychiater Finkensieper te weren. De voorzitter van de hoofddirectie van Perscombinatie C. Smaling schrijft dit in een brief aan Finkensieper. De psychiater had zich beklaagd over advertenties in Parool, Trouw en de Volkskrant waarin een campagne tegen hem wordt gevoerd.

Smaling schijft dat het in zijn algemeenheid niet mogelijk is alle advertenties te toetsen. Finkensieper kan bovendien geen algeheel verbod eisen omdat hij mede door zijn eigen toedoen “een publiek figuur” is geworden en daardoor meer heeft te dulden dan een normale burger.

Maar Smaling zal zich “inspannen om mini-advertenties waarin informatie wordt gegeven over uw prive-leven welke in geen enkel verband staat met uw publicitaire optreden te weren”. Vermelding van het huisadres, telefoonnummer en de vakantiebestemming van Finkensieper zal in de rubriek niet worden geaccepteerd. De Perscombinatie zal zich ook “inspannen om onjuiste of onvoldoende gestaafde feitelijke mededelingen te weren”.

Finkensieper zegt “redelijk tevreden” te zijn met het antwoord. “Een heleboel echt vervelende dingen zullen nu niet meer in de krant kunnen.” De psychiater zegt op dit moment ook meer last te hebben van posters die in Nijmegen worden opgehangen en waarin wordt opgeroepen hem te castreren. Het Steunpunt Zetten distantieert zich van het ophangen van de posters die gisteren voor de tweede keer zijn opgeplakt.