Woltgens zet nieuwe lijn uit

NIJMEGEN, 29 APRIL. Fractievoorzitter Woltgens heeft zaterdag een nieuwe koers voor de PvdA uitgezet. Net als partijleider Kok donderdag in Amsterdam, bekritiseerde Woltgens in Nijmegen de verzorgingsstaat als bron van afhankelijkheid en onvrijheid voor de burger. Hij onderstreepte de verantwoordelijkheid van het individu om zelf kansen te grijpen. De PvdA moet zich op “geheel nieuwe vormen van onrechtvaardigheid en ongelijkheid” richten. Milieu en criminaliteit zijn de belangrijkste onderdelen waarop de samenleving moet worden veranderd.

De sociaal-democratie moet zich concentreren op het bieden van gelijke kansen op onderwijs, werk en inkomen. Hij noemde de verzorgingsstaat “de belangrijkste bijdrage van West-Europa aan de geschiedenis van de twintigste eeuw”. Maar hij stelde ook vast dat een sociaal-democratisch thema als het bestrijden van economische achterstelling “aan scherpte heeft verloren”. Er is al veel bereikt, aldus Woltgens. De partij is in haar goede bedoelingen ook doorgeschoten. “Het lijkt er vaak op dat we de gelijkheid als het grote doel zijn gaan zien.” Hij zei dat iedere burger wel een gelijke kans moet hebben “om aan de startstreep te komen. We hoeven echter niet allemaal gelijk over de finish te komen”. De verzorgingsstaat heeft er voor gezorgd dat de zelfstandigheid van de burger is afgenomen door de afhankelijkheid “van een anonieme bureaucratie”. Kok zei donderdag tot “een meer houdbare, meer gevarieerde en flexibele sociale rechtsstaat” te willen komen. De verzorgingsstaat van vandaag is volgens hem nog gebaseerd op de verhoudingen van de eerste decennia na de oorlog.

Woltgens zei ook dat het kabinet snel met forse heffingen op energieverbruik moet komen. Hij meent dat belasting op arbeidsinkomen in het algemeen sterk kan worden verlaagd ten gunste van hogere heffingen op milieuvervuiling.