Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof. dr. G. Kuiper, Amstelveen. Officier Orde Oranje-Nassau: A.C. Aarts, internist- geneesh.-dir. Pasteurziekenh. Oosterhout; dr. ir. A. Brakel, voorm. voorz. best. Ikazia-ziekenh. Rotterdam, Rhoon; dr. E. van den Brink, hoofd Centr. Dir. Best. en Inform. min. van WVC, Rijswijk, Leersum; dr. A.G.P. Cremers, voorm. med. dir. Ziekenh. 'De Weezenlanden' Zwolle; B. Evenhuis, hoofdredact. Uitg. Maatsch. Arnhem B.V., Dieren; mevr. J.L. Groeneveld, geneesk. dir. verpleeghuis ''t Nieuwe Gasthuis' Gorinchem; M.D. Hage, insp. in alg. dienst bij de Geneesk. Hoofdinspectie Volksgezondheid van het Dir.-Gen. van de Volksgezondh. van het min. van WVC, Rijswijk, Katwijk; J. Hillenius, sec.-dir. Sticht. Kon. Juliana Fonds Bunnik, Zegveld; C.Th.A.M. van Huijgevoort, Noordwijk; mevr. C.M.Th. Kueter (zr. Paulus), dir. Patientenzorg Gemini Ziekenh. te Den Helder; mr. J.M. Loonstein, secr. Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers Diemen, Amsterdam; drs. W.H.J. de Moor, alg. dir. Maria Ziekenh. Tilburg, Oisterwijk; dr. J.A. Pinckaers, chirurg- oud-vice-voorz. Raad van Toezicht Sticht. 'St. Anna', Heel, Lanaken (Belgie); R.H.G. Schoonhoven, Hilversum; dr. F.E.E. Vermeulen, cardiopulmonaal chirurg St. Antonius Ziekenh. Nieuwegein, Zeist; drs. J. Weil, orthodontist, Burgh Haamstede; dr. J. Heckman, voorm. alg. chir. Ziekenhuiscentr. Apeldoorn; C.J. Hoogendijk, Arnhem; drs. F. Lagerweij, Utrecht; drs. H. van der Meer, voorm. reg. insp. Volksgezondh. voor de Geneesmiddelen in Gelderland en Utrecht van het Dir.-Gen. van de Volksgez. van het min. van WVC, Rijswijk, Olst; G.L. Rinck, arts- commandant Rode Kruis Kolonne Rotterdam, Meerle-Hoogstraten (B). Ridder Orde Oranje-Nassau: D. Blees, voorm. huisarts, Weesp; mevr. C. Boissevain-de Wit, voorm. psych. PIT-werkgroep Psychologen en Pedagogen, Velp; H.J.M. Bosman, dir. Sticht. St. Josefzorg, Rotterdam- mede-oprichter Sticht. Paus Joh. XXIII- Rotterdam Rijnmond, Rotterdam; H. Bouwmeester, Haarlem; Mevr. P. van Broekhuizen, voorm. dir. afd. 'Binnenscheepvaart' en 'Buitenland' van het Alg. Ned. Onderling Ziekenfonds (ANOZ), Utrecht, Zeist; W.A.B. Buchel, oud-judo-scheidsr., Zandvoort; W. Dille, Helmond; J. Duiveman, Enschede; J.W.E. Ebbinge, Tiel; R. Goudsmit, Badhoevedorp; Drs. J. Heiner, dir. Paedol. Inst. Amsterdam, Nieuwkoop; mevr. J.H. van Kempen, voorz. Sticht. Ned. Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen, Driebergen-Rijsenburg; H. Kicken, Maastricht; E.S.A. Klatte, huisarts Enschede- voorm. hoofd med. dienst Reg. Ziekenfonds Twente, Enschede; A.J. Kliest, voorz. Ver. Land. Contact-Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945, Hoenderloo; K.L. Koopmans, journalist, Amersfoort; mevr. A.J.E. de Kubber, voorm. dir. Verpleegkundige Zaken Med. Spectrum Twente, Enschede. R.C.A. van der Meer, Voorburg; W.J. Moggre , voorm. huisarts, Hilversum; K.J. Mulder, organist- koordirigent, Kampen; W. Noordhoek, 's-Gravendeel; mevr. L.M. Oostwouder, hoofd Voor. en p.r. Rijksinst. Volksgez. en Milieuhyg. Bilthoven van het min. van WVC, Rijswijk, Tienhoven; mevr. W.B.C. Ouweneel-Coppens, lid hoofdbestuur Ned. Rode Kruis, 's-Gravenhage; ir. A.G.M. Peters, Roermond; J.G. (Koos) Postema, redacteur-presentator, Hoogland; P.J.J. Quaedvlieg, Maastricht; drs. J.Chr. Regtien, voorm. econ. en coord. dir. van het psycho-geriatrisch verpleeghuis 'De Twaalf Hoven', Winsum; drs. J.W. Roovers, dir. Zorgverlening Huize 'St. Anna' te Heel, Haelen; N.Chr.G.M. Roovers, architect, hoofd afd. Monumenten van het Genootschap 'Het Oversticht', Overijsselse Welstandscomm. Zwolle, Raalte; drs. H.R. Roseval, dir. Sticht. Land. Fed. Welzijnsorg. voor Surinamers te Utrecht, Nieuwegein; M. Sanders, voorm. apotheekhoudend huisarts, Nieuwkoop; drs. C.P. Schouwstra, arts- dir. Gelderse Raad voor de Volksgezondheid te Arnhem, Almere; P. Schwarz, Amsterdam; mevr. W.L. Schweitzer-Ferguson, documentaliste Centr. Dir. Voorl. Docum. en Bibl. van het min. van WVC, Rijswijk, Voorburg; drs. A.M.H. van Term, voorm. hoofd psycho-sociale dienst Limburgs Inst. voor Kinderrevalidatie 'Franciscusoord' te Valkenburg aan de Geul, Maastricht; M.H. van Tolingen, voorm. huisarts, Wassenaar; E.K. Topper, voorm. huisarts te Staphorst; K.J.W. Venneker, Schoorl; J. Verheule, Apeldoorn; G.J. Verschraagen, hoofd Bibl. van het Rijksinst. Volksgez. en Milieuhyg. Bilthoven van het min. WVC, Maarssen; mevr. M.C. Vreeken-Bouwman, internat. schaakgrootmeester, Maassluis; C. van Zwol, voorm. medew. muziekafd. bij de Ned. Chr. Radio Ver. te Hilversum, Amersfoort. WVC en FINANCIEN Ridder Orde Oranje-Nassau: A.P. Blokland, voorm. voorz. Prot. Chr. Verzorgingstehuis 'Presikhaaf', Arnhem. WVC en O&W Ridder Orde Oranje-Nassau: A. de Vries, 's-Hertogenbosch. WVC en V&W Officier Orde Oranje-Nassau A.M. Slager, huisarts, med. advis. Nat. Luchtvaartschool Beek, 's-Gravenhage. WVC, O&W en BUIT. ZAKEN Officier Orde Oranje-Nassau: dr. A.L.I. Sivirsky, 's-Gravenhage.