Volkslied

Tot geruststelling van diegenen, die menen dat wij onze oude volksliederen moeten veranderen ten behoeve van de in ons land verblijvende buitenlanders, kan ik u mededelen dat er reeds in 1936 in de bundel 'Kun je nog zingen, zing dan mee' van Veldkamp en de Boer, een 'gewijzigde' tekst van J.W. van Dalfsen staat; welke als volgt luidt: Wien Neerlands bloed door d'a'd'ren vloeit Wien 't hart klopt fier en vrij, Wie voor zijn volk van liefde gloeit, Verheff' den zang als wij!

Hij roem' met allen welgezind, Den onverbreekb'ren band Die Nederland en Oranje bindt Vorstin en Vaderland (bis) De twee volgende coupletten zijn ook aangepast aan het feit, dat er een vorstin regeert in plaats van een vorst.

Overigens vind ik dat wij zuinig moeten zijn op onze oude volksliederen en die niet naar beneden moeten laten halen door een belachelijk milieu-lied. Laat deze initiatiefnemers hiervoor liever zelf iets componeren. Als we binnenkort samengesmolten zijn met de rest van Europa zullen we nog hard genoeg moeten knokken om ons cultuurgoed bij elkaar te houden.

    • Andrea van Eck