Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof. dr. D. de Jonge, Noordwijk, lid Raad voor de Volkshuisvesting (Ravo); Officier Orde Oranje-Nassau: drs. J.M.G. van Damme, Lisse, dir. Internat. Reference Centre for water Supply and Sanitation, 's-Gravenhage; ir. A. van Dijk, Rijswijk, insp. in alg. dienst Hoofdinsp. Volksgezondh. Milieuhygiene van het Dir.-Gen. Milieubeh., Leidschendam; O. Greiner, Amstelveen, architect; dr. G.P. Hekstra, Leidschendam, desk. Stoffen, van de dir. stoffen en Risicobeheersing Dir.-Gen. Milieubeheer in Leidschendam; H. Hertzberger, Amsterdam, architect; mevr. M. J. C. Kranendonk-Schwartz, Zaltbommel, coTREMA NA AFBREKING ONDERDRUKT ord. Landelijk Milieu Overleg; drs. R. Mulder, Wassenaar, dir. Sticht. Verpakking en Milieu, 's-Gravenhage; ing. J.A.M. Nietsch, Hengelo, voorz. NVOB; R. R. Reitsma, Twello, architect; mevr. mr. M.G.W. Robbers-van der Borg, Voorburg, advis. min. VROM Raad van State; dr. J.G. Wessels Boer, Molenaarsgraaf, plv. dir. Dir. Drinkwater, Water, Bodem van het Dir.-Gen. Milieubeheer, Leidschendam. Ridder Orde Oranje-Nassau: Z.A.W.J. van Aken, Bergeyk, dir.lid Moeskops' Bouwbedr. B.V., Bergeyk; J.F.J.M. Bergmans, Weert, acquis. en dir. lid bouwbedr. Jongen B.V., Landgraaf; A. J. van Bemmelen, Wassenaar, controleleider Accountantsd. min. VROM; H. Brinkhuis te Grave; J. Dekker, Hazerswoude, architect; J. Dijke, Sint Odilienberg, eerste medew. afd. Landinr. en Landmeetk. Proj. Directie Limburg Kadaster en de Openb. Reg.; H. Ekkelkamp, Zwolle, voorm. plv. distr.hoofd Rijksgeb. dienst, Zwolle; J. F. Van Kerckhoven, Kloosterzande, dir. Van Kerckhoven's bouwbedr. B.V., Kloosterzande; H. Krumbach, Heerlen; C. de Mol, Utrecht, chef bur. Inform. afd. BJZV, Dir. Utrecht van het Kadaster en de Openb. Reg.; A. J. Nelissen, Haarlem, dir. Amstelland Materieel Service, Haarlem; J. Ohlsen, 's-Gravenhage, dir.-eig. 'BTB-organisatie b.v.', Rijswijk;Th. Postma, Nieuwleusen, eerste landmeetk. medew. dir. Overijssel van het Kadaster en de Openb. Reg.; W. F. Roders, Pijnacker, dir. woningbouwver. 'De Combinatie', Rotterdam; J. H. Schumans, Geleen, Bestuursadvis. en oud vice-voorz. woningver. Geleen; R. Slippens, Menaldum, chef sectie pers., alg. en fin. zaken van het Stafbureau Intern Beheer dir. Friesland van het Kadaster en de Openb. Reg.; W. G. Stoffels, Bemmel, dir. aannemersbedr. Stoffels B.V., Bemmel; J. M. van den Thillaart, De Bilt; F. P. C. Tielemans, Eindhoven, dir.-eig. Adv.bur. Tielemans B.V., Eindhoven; Th. J. M. Zandvliet, Leidschendam, advis. Elektrotechn. Rijksgeb.dienst, 's-Gravenhage.